bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OFERTA PRACY

14.06.2022

 OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO:
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO - PRAWNYCH


1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
2. Stanowisko: Specjalista ds. administracyjno – prawnych
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 7.
4. Termin składania aplikacji do dnia: 24 czerwca 2022 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 lipca 2022 r.
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę
7. Adres do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: poczta@muzeumpileckich.pl.

Główne obowiązki:
1. przygotowywanie wstępnych projektów umów (o dzieło, zlecenia, sprzedaży, umów licencyjnych) oraz porozumień,
2. przygotowywanie wzorów rachunków do umów cywilnoprawnych,
3. obsługa systemu „Probit” – inwentaryzacja środków trwałych,
4. obsługa administracyjna Rady Muzeum,
5. sporządzanie zleconej dokumentacji sprawozdawczej,
6. współpraca z biurem audytorskim podczas prowadzenia badania sprawozdania finansowego,
7. koordynacja kontroli zarządczej w jednostce,
8. udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
9. przygotowywanie narad, spotkań i konferencji pod względem technicznej obsługi (zawiadomienie uczestników, przygotowanie potrzebnych dokumentów i materiałów, zabezpieczenie sprzętu, itp.),
10. obsługa urządzeń biurowych: telefon, komputer, fax, kserokopiarka.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe prawnicze,
2. staż pracy min. 2 letni,
3. znajomość przepisów: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,
4. umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT (Internet, poczta elektroniczna, pakiet MS Office),
5. umiejętność pracy w zespole,
6. umiejętności autoprezentacji,
7. zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów)
8. doświadczenie w redagowaniu pism oraz umów,
9. dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys;
3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z zm.)”.

Procedura rekrutacji:
Etap 1 - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
Etap 2 - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani
w ramach pierwszego etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: poczta@muzeumpileckich.pl. W tytule prosimy o podanie: Referent ds. administracyjnych.
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Opublikował: Karol Madaj
Publikacja dnia: 14.06.2022

Dokument oglądany razy: 565
« inne aktualności