bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO: SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WIZERUNKU

01.03.2022

 SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WIZERUNKU

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).
2. Stanowisko: SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WIZERUNKU.
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
4. Termin składania aplikacji: 15.03.2022 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień 2022 r.
6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę pełen etat /umowa zlecenie.
7. Adres do przesyłania: poczta@muzeumpileckich.pl


Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe,
2. Prawo jazdy kat. B,
3. Obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, środowisko Google; obsługa urządzeń biurowych m.in. skaner, drukarka,
4. Obsługa profili mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) oraz witryna internetowa,
5. Umiejętność pisania i redagowania tekstów,
6. Znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku,
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku: marketing, dziennikarstwo i nowe media, polonistyka, turystyka i rekreacja, historia lub inne humanistyczne,
2. Obsługa programów graficznych w tym podstawy fotografii,
3. Uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, odpowiedzialność, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wyobraźnia plastyczno-przestrzenna,
4. Znajomość lokalnego rynku turystycznego.

Opis zadań:
1. Planowanie, koordynacja i realizacja strategii komunikacyjnych i marketingowych związanych
z wystawami i bieżącą działalnością Muzeum,
2. Organizacja, spotkań z przedstawicielami mediów oraz konferencji prasowych,
3. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
4. Prowadzenie archiwum informacji, wycinków prasowych,
5. Prowadzenie i administrowanie stroną internetową oraz profilami Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w mediach społecznościowych, w tym bieżące prowadzenie social-mediów Muzeum (wstawianie postów, zdjęć, filmów, moderacja),
6. Kształtowanie wizerunku Muzeum na zewnątrz oraz dbałość o jego wewnętrzny wizerunek,
7. Bieżąca analiza oraz monitoring rynku prasy i innych mediów,
8. Współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych,
9. Planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
10. Zdobywanie patronatów medialnych,
11. Pozyskiwanie środków i sponsorów na działania promocyjne i realizację projektów.


Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;
2. Życiorys;
3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z zm.)”.

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.


Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na adres poczta@muzeumpileckich.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Opublikował: Karol Madaj
Publikacja dnia: 01.03.2022

Dokument oglądany razy: 671
« inne aktualności