bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2020, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO: ARCHIWISTA

05.07.2020

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
2. Stanowisko: Archiwista
3. Miasto wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
4. Termin składania aplikacji do dnia: 25 lipca 2020 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: sierpień 2020 r. (termin może ulec zmianie).
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
7. Adres do przesyłania muzeum@ostrowmaz.pl.


Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe,
2. Staż pracy min. 2 letni,
3. Prawo jazdy kat. B,
4. Obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
5. Znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe - studia archiwistyczne lub historyczne ze specjalnością archiwalną,
2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku Archiwisty w instytucji publicznej.

Opis zadań:
1. Czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie,
2. Gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie, i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego Muzeum,
3. Udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
4. Opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
5. Przygotowywanie protokołów – odbioru/przekazania materiałów archiwalnych,
6. Zarządzanie i wprowadzanie danych do właściwych programów archiwalnych,
7. Zarządzanie zbiorem archiwalnym Muzeum i jego digitalizacja,
8. Udział w posiedzeniach komisji muzealnych
9. Prowadzenie archiwum zakładowego Muzeum.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys;
3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych)
oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani
w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na adres muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 05.07.2020

Dokument oglądany razy: 221
« inne aktualności