bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO: HISTORYK (specjalność historia XX w.)

02.06.2020

 OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH STANOWISKO: HISTORYK (specjalność historia XX w.)


Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
2. Stanowisko: Historyk (specjalność historia XX w.)
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
4. Termin składania aplikacji do dnia: 30.06.2020 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: lipiec 2020 r.
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
7. Adres do przesyłania muzeum@ostrowmaz.pl.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe
2. doświadczenie zawodowe
3. dobra znajomość języka angielskiego
4. umiejętność pracy w zespole
5. wysoko rozwinięte umiejętności autoprezentacji
6. wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów)
7. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich
8. kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum

Opis zadań:
1. przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe muzeum (m.in. wystaw, programów naukowych, programów edukacyjno-kulturalnych, wydawnictw) w tym zlecanie w/w czynności na zewnątrz
2. przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego muzeum
3. nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu muzeum
4. reprezentowanie muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych
5. udział w przygotowaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
6. nadzór merytorycznym nad treścią materiałów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych Muzeum w zakresie historii

Oferujemy:
1. umowę o pracę
2. pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
3. możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys;
3. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach
I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na adres muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 02.06.2020

Dokument oglądany razy: 689
« inne aktualności