bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

29.09.2021

Postępowanie w trybie konkurencyjnym, znak sprawy: ZP.1.2021.1

Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Pobierz

Informacja z otwarcia ofert Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania Pobierz

Opublikował: Karol Madaj
Publikacja dnia: 29.09.2021

Dokument oglądany razy: 613
« inne aktualności