bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.11.2019

 Ostrów Mazowiecka, 2019-11-27

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka
(Tymczasowa siedziba, ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informację z
otwarcia ofert t.j.:
Otwarcie ofert na: Dostawę i montaż wyposażenia dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
(w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej
odbyło się w dniu 27/11/2019 o godz. 12:20.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 302 500,00 zł brutto.
Oferty złożyli:

Nr Oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena brutto Termin
wykonania
Gwarancja i
rękojmia
Warunki
płatności
1. ZKM – ASIS Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
301 932,28 zł od zawarcia
umowy do
31.12.2019 r.
36 miesięcy 30 dni
2. Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
305 470,50 zł od zawarcia
umowy do
31.12.2019 r.
36 miesięcy 30 dni
3. Przedsiębiorstwo Handlowo
- Usługowe
PHU „BMS” Sp.j.
Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
198 509,70 zł od zawarcia
umowy do
31.12.2019 r.
36 miesięcy 30 dni

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 27.11.2019

Dokument oglądany razy: 391
« inne aktualności